Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací 2022

Autor: Nejezchleb Zdeněk

 • Kód produktu: 54646
 • Nakladatelství: Nakladatelství Paris
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 20 x 15 cm
 • ISBN: 978-80-8717-362-6
 • Datum vydání: březen 2022
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -45 Kč
 • Vaše cena s DPH: 405 Kč
ks
  V prodeji

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších účetních souvztažností v rámci každé jednotlivé kapitoly. K jednotlivým řešeným oblastem získáte v elektronické podobě další metodické materiály, které jsou většinou převzaty ze stránek www.pouctuje.cz, které autor administruje.

Naopak omezeny jsou výklady teorie (jednotlivých účetních metod, možných účetních variant apod.), které můžete najít v již dříve vydané knize „Účetnictví školských příspěvkových organizací“. Tyto dvě knihy se tak vhodným způsobem vzájemně doplňují.

 

Příklady v oblastech řešené v rámci publikace:

Dlouhodobý majetek

klasifikace majetku, účtování souborů, odpisy a zúčtovávání transferového podílu …

Zásoby

způsoby účtování, vedlejší náklad s pořízením zásob, bezúplatná nabytí, inventurní rozdíly …

Pohledávky, závazky, časové rozlišení

zálohy a jejich zúčtování včetně otázek DPH, přeúčtování služeb, dohadné položky, pravidla časového rozlišení ….

Transfery

přijaté transfery s vypořádáním a bez vypořádání, problematika investičních transferů, transfery spolufinancované ze zdrojů EU ….

Fondy

tvorba a čerpání FKSP, operace související s rezervním fondem a fondem investic ….

Finanční a majetkoprávní vztahy ke zřizovateli

jednotlivé typy příspěvků, předfinancování projektů EU, svěření majetku příspěvkové organizaci, odnětí ze správy …

Opravy nesprávností minulých let

varianty účtování provedených oprav, rozdíly oprav nesprávností a upřesnění dohadných položek …

Cizí měny v účetnictví příspěvkových organizací

položky podléhající kursovým přepočtům, ukázky použití běžných a pevných kursů ČNB…

 

Chcete se na něco zeptat?