Praktické uplatňování DPH v roce 2023 • upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení

Určeno pro: ekonomické a daňové pracovníky zabývající se problematikou DPH

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2023. S využitím příkladů z praxe bude upozorněno na časté chyby a možnosti jejich řešení. V rámci výkladu k vybraným oblastem uplatňování DPH budou prezentovány odpovědi na dotazy z praxe.

Program semináře:

 • Aktuální informace pro rok 2023 – přehled změn • informace GFŘ • vybrané příspěvky projednané v rámci KOOV
 • Kontrolní hlášení – změny pro rok 2023 • párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení • upozornění na časté chyby
 • Uplatňování DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí – aktualizace stávají metodiky v návaznosti na nový stavební zákona • změna přístupu k funkčnímu celku a další upřesnění v této oblasti
 • Vznik povinnosti přiznat daň – zálohy a postup při jejich vyúčtování, DUZP
 • Nárok na odpočet v rámci podpory prodeje - reklamní předměty • vzorky • výdaje na reprezentaci
 • Režim přenesení daňové povinnosti – použití právní fikce
 • Přeshraniční obchodní případy – dodání a pořízení zboží v rámci EU a při dovozu a vývozu • poskytnutí služby • upozornění na časté chyby
 • Přepočet cizí měny – tuzemské a přeshraniční transakce
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Dotazy je možné před termínem konání semináře zasílat na e-mailovou adresu: seminare@anag.cz. Odpovědi na dotazy budou zapracovány do prezentace.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 6. června 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 24973
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat