Powered by Smartsupp

Praktické uplatňování DPH v roce 2023 • upozornění na změny v roce 2024 • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

Určeno pro: ekonomické a daňové pracovníky zabývající se problematikou DPH

Cíl semináře: Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2023. S využitím příkladů z praxe bude upozorněno na časté chyby a možnosti jejich řešení. V rámci výkladu k vybraným oblastem uplatňování DPH budou prezentovány odpovědi na dotazy z praxe.

Program semináře:

 • Aktuální informace pro rok 2023 • přehled změn • informace GFŘ • vybrané příspěvky projednané v rámci KOOV
 • Změny v oblasti DPH v roce 2024 • sazby DPH • omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně u osobních automobilů • zavedení nové oznamovací povinnosti
 • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon • upozornění na sporné oblasti, připravovaná metodika
 • Upozornění na změnu výkladu •„zapůjčení“ zaměstnance • plnění poskytované obcemi • dodání a nájmu nemovitých věcí
 • Vznik povinnosti přiznat daň • zálohy a postup při jejich vyúčtování, DUZP
 • Kontrolní hlášení • změny pro rok 2023 • párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení • upozornění na časté chyby
 • Režim přenesení daňové povinnosti • upozornění na časté omyly a nesprávnosti
 • Poskytnutí služby v rámci EU • stanovení místa plnění • den uskutečnění, přepočet cizí měny • uvádění údajů v DAP k DPH a souhrnném hlášení
 • Vracení DPH v EU • lhůta pro vracení DPH za rok 2022, jak postupovat při podání žádosti
 • Další vybraná problematika • časový nesoulad • opravy chyb • další vybraná problematika dle dotazů účastníků
 • Diskuse • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Dotazy je možné před termínem konání semináře zasílat na e-mailovou adresu: seminare@anag.cz. Odpovědi na dotazy budou zapracovány do prezentace.

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26057
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat