Powered by Smartsupp

Praktické uplatňování DPH v roce 2024 • změny a další aktuální problematika • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: všechny zájemce o problematiku uplatňování DPH v praxi - finanční účetní, ekonomy a všechny zájemce, kteří se chtějí lépe orientovat v novinkách v této oblasti.

Cíl semináře: Seminář bude zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2024 schválených v rámci konsolidačního balíčku včetně doporučení ohledně jejich praktické aplikace. V rámci semináře bude upozorněno i na změny připravované pro rok 2025.

Program semináře:

 • Změny pro rok 2024 • přehled změn pro rok 2024 včetně upozornění na informace GFŘ
 • Změny v roce 2025 • základní informace ke změnám pro rok 2025
 • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon • změny ve vymezení staveb pro bydlení a jejich dopady do praxe
 • Zavedení nové oznamovací povinnosti • CESOP - koho se týká • nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb
 • Dodání a půjčování knih v roce 2024 • rozšíření okruhu osvobozených plnění • priority osvobození od daně • zvláštní režim pro použité zboží
 • Osobní automobily a DPH v roce 2024 • definice osobního automobilu • omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně • výjimky, na které se omezení nevztahuje • příklady
 • Sazby DPH v roce 2024 • přesuny ze snížené sazby do základní a naopak • dopady chybně uplatněné DPH
 • Vznik povinnosti přiznat daň • změna ve stanovení DUZP ve vazbě na novelu energetického zákona • správný postup při stanovení DUZP
 • Vyúčtování záloh • praktický postup při vyúčtování
 • Kontrolní hlášení • změny pro rok 2024 • párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení • upozornění na časté chyby
 • Vybrané problematika • časté dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti • časový nesoulad • oprava základu daně a výše daně - změny v roce 2024 • přijaté zahraniční faktury – časté chyby a možnosti jejich řešení
 • Diskuse • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26202
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat