Praktický právní průvodce pro neziskové organizace

Autor: Petr Vít

 • Kód produktu: 89777
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., 16,8 × 24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5477-2
 • Datum vydání: květen 2015
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 219 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je první takto zaměřenou, praktickou a srozumitelně napsanou publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Je určena pracovníkům neziskových organizací, zejména členům jejich orgánů, vedoucím pracovníkům, fundraiserům, PR pracovníkům a marketérům. Je zpracována podle nového občanského zákoníku.

Autor, který je zkušeným právníkem v oblasti neziskového sektoru, se v knize věnuje hlavním oblastem, jež neziskovky po právní stránce řeší: právní úpravě neziskových organizací, zejména právním formám, pravomocem a odpovědnosti, zakládání neziskových organizací a jejich orgánům, dále právní úpravě fundraisingových nástrojů, a nakonec hlavním právním vztahům a smlouvám se zaměstnanci, dobrovolníky, dárci, sponzory a třetími stranami.

Výklad doprovází příklady a v případě smluv i jednoduché vzory.Z obsahu:


O autorovi 9

Předmluva 101. Použité právní normy 132. Obecně o právnických osobách (§ 118–209 NOZ) 17

2.1 Dělení právnických osob 18

2.2 Založení a vznik právnické osoby 19

2.3 Název právnické osoby 20

2.4 Sídlo právnické osoby 21

2.5 Hlavní a vedlejší činnost právnické osoby 22

2.6 Podnikání 23

2.7 Daňové výhody neziskových organizací 25

2.7.1 Veřejně prospěšný poplatník 25

2.7.2 Stručný přehled pravidel zdanění příjmů prospěšného

poplatníka 26

2.8 Použití zisku neziskové organizace 29

2.9 Veřejná prospěšnost 29

2.10 Orgány právnické osoby 30

2.10.1 Obecně o orgánech právnických osob 30

2.10.2 Působnost orgánů právnické osoby 32

2.10.3 Odpovědnost člena orgánu právnické osoby 32

2.10.4 Odměňování členů orgánů 33

2.10.5 Jednání za právnickou osobu 35

2.11 Zrušení právnické osoby 37

2.12 Zamyšlení nad změnou zakladatele právnické osoby 37

2.13 Neziskové organizace a nová právní úprava 39

2.13.1 Dopad na právnické osoby obecně 39

2.13.2 Spolky 40

2.13.3 Nadace a nadační fondy 40

2.13.4 Obecně prospěšné společnosti 41

2.13.5 Zájmová sdružení právnických osob 41

2.13.6 Povinnosti plynoucí z rejstříkového zákona 41

2.14 Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací 433. Jednotlivé právní formy neziskových organizací 45

3.1 Základní dělení 46

3.2 Spolek (§ 214–302 NOZ) 47

3.2.1 Obecně o spolku 47

3.2.2 Důležité rysy právní úpravy spolku 47

3.2.3 Založení spolku 47

3.2.4 Náležitosti stanov spolku 48

3.2.5 Orgány spolku 49

3.2.6 Praktické poznámky k obsahu stanov spolku 51

3.2.7 Vzor stanov spolku 53

3.2.8 Soudní zásahy do vnitřních věcí spolku 59

3.2.9 Pobočné spolky 60

3.3 Nadace (§ 306–393 NOZ) 62

3.3.1 Obecně o nadaci 62

3.3.2 Důležité rysy právní úpravy nadace 63

3.3.3 Založení nadace 63

3.3.4 Náležitosti nadační listiny 64

3.3.5 Změny nadační listiny 65

3.3.6 Statut nadace 67

3.3.7 Orgány nadace 68

3.3.8 Majetek nadace, nadační kapitál, správa majetku nadace 70

3.3.9 Poskytování nadačních příspěvků 71

3.4 Nadační fond (§ 394–401 NOZ) 72

3.4.1 Obecně o nadačním fondu 72

3.4.2 Důležité rysy právní úpravy nadačního fondu 73

3.4.3 Založení nadačního fondu 73

3.4.4 Náležitosti zakladatelského právního jednání nadačního

fondu 73

3.4.5 Orgány nadačního fondu 74

3.4.6 Správa majetku nadačního fondu, poskytování příspěvků 75

3.4.7 Vzor zakládací listiny nadačního fondu 76

3.5 Ústav (§ 402–418 NOZ) 80

3.5.1 Důležité rysy právní úpravy ústavu 80

3.5.2 Založení ústavu 81

3.5.3 Náležitosti zakládací listiny ústavu 81

3.5.4 Statut ústavu 82

3.5.5 Orgány ústavu 83

3.5.6 Vzor zakládací listiny ústavu 85

3.6 Sociální družstvo (§ 758–773 ZOK) 91

3.6.1 Úvod do problematiky sociálního družstva 91

3.6.2 Důležité rysy právní úpravy sociálního družstva 92

3.6.3 Stručné zamyšlení nad praktickou využitelností sociálního

družstva 93

3.7 Právnické osoby dle dosavadních právních předpisů 94

3.7.1 Obecně prospěšná společnost 94

3.7.2 Zájmové sdružení právnických osob 95

3.8 Skupiny vzájemně propojených právnických osob 954. Vybrané fundraisingové nástroje a související otázky 99

4.1 Úvod 100

4.2 Dárcovství a sponzoring 100

4.2.1 Dárcovství 100

4.2.2 Sponzoring 103

4.2.3 Sponzoring a dárcovství z hlediska neziskové

organizace 103

4.2.4 Vzájemné darování 104

4.3 Loterie a tomboly 106

4.3.1 Obecně o loteriích a podobných hrách 106

4.3.2 Loterie a tomboly 107

4.3.3 Soutěže, ankety a jiné akce o ceny 108

4.4 Veřejné sbírky 109

4.4.1 Obecně o veřejných sbírkách 109

4.4.2 Pravidla pro konání sbírky 110

4.4.3 Vyúčtování a využití výtěžku sbírky 111

4.5 Dobročinné aukce (dražby) 112

4.6 Dědictví 114

4.6.1 Obecně o dědictví 114

4.6.2 Předpoklady dědění 114

4.6.3 Dědická nezpůsobilost a vydědění 116

4.6.4 Odpovědnost za dluhy zůstavitele 117

4.6.5 Odkaz 117

4.7 Odměňování fundraiserů 118

4.7.1 Úvod 118

4.7.2 Právní režim činnosti fundraisera 119

4.7.3 Odměňování fundraisera 1205. Pracovněprávní vztahy a smlouvy 123

5.1 Úvod 124

5.2 Pracovní poměr 124

5.2.1 Vznik pracovního poměru 124

5.2.2 Pracovní smlouva 125

5.2.3 Doporučení k vytváření pracovních smluv 127

5.2.4 Skončení pracovního poměru 127

5.2.5 Vzor pracovní smlouvy 130

5.2.6 Vzor mzdového výměru 133

5.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 133

5.3.1 Dohoda o provedení práce 134

5.3.2 Dohoda o pracovní činnosti 1366. Dobrovolníci a dobrovolnictví 139

6.1 Zákon o dobrovolnické službě 140

6.2 Dobrovolná výpomoc mimo režim zákona o dobrovolnické

službě 1417. Vybrané občanskoprávní smlouvy 143

7.1 Obecně o smlouvách a jejich obsahu 144

7.2 Smlouva kupní (§ 2079–2183 NOZ) 144

7.2.1 Vzor kupní smlouvy 145

7.3 Smlouva o dílo (§ 2586–2635 NOZ) 146

7.4 Smlouva darovací (§ 2055–2078 NOZ) 148

7.4.1 Vzor darovací smlouvy 149

7.5 Smlouva příkazní(§ 2430–2444 NOZ) 150

7.5.1 Vzor příkazní smlouvy 151

7.6 Smlouva o výpůjčce (§ 2193–2200 NOZ) 152

7.6.1 Vzor smlouvy o výpůjčce 153

7.7 Smlouva o zápůjčce (§ 2390–2394 NOZ) 155

7.7.1 Vzor smlouvy o zápůjčce 156

Chcete se na něco zeptat?