Praktikum civilního procesu 1. část

Autor: Klára Hamul'áková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv

 • Kód produktu: 65611
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7502-121-2
 • Datum vydání: únor 2016
 • Běžná cena s DPH: 370 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -56 Kč
 • Vaše cena s DPH: 315 Kč
ks
  V prodeji
První část Praktika civilního procesu obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. 12. 2015 a navazuje na Praktikum civilního procesu 2. část.

Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v sobě zahrnují tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces, základních zásad civilního procesu a organizace soudnictví, pravomoc a příslušnost soudů, subjekty civilního procesu až po rozhodnutí a náklady řízení. Každá kapitola obsahuje v úvodu modelově zpracovaný příklad, na nějž navazují zadání dalších příkladů již bez řešení, což umožňuje rozvoj samostatného přístupu studentů ke zpracovávané problematice. Kapitoly obsahují i seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy, které slouží studentům k ověření získaných znalostí.

Publikace je doplněna o vzorová zadání žalob a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.

Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky.

Chcete se na něco zeptat?