Powered by Smartsupp

Praktikum práva Evropské unie (LEGES)

Autor: Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr

 • Kód produktu: 52885
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož.,B5
 • ISBN: 978-80-7502-159-5
 • Datum vydání: říjen 2016
 • Běžná cena s DPH: 420 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -63 Kč
 • Vaše cena s DPH: 357 Kč
ks
  V prodeji

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu Evropské unie. Jeho koncepce odpovídá náplni výuky předmětů zaměřených na ústavní a institucionální právo Evropské unie, vnitřní trh a základy unijní úpravy ochrany hospodářské soutěže.


V úvodu každé kapitoly je připravena testová část, která ověřuje vstupní znalosti studentů potřebné pro pochopení probíraného tématu. Navazuje práce s judikaturou, kde jsou studenti vedeni k analýze klíčových rozhodnutí Soudního dvora EU, popř. národních soudů. Jednotlivá rozhodnutí jsou doplněna otázkami, jež mají vést k hlubší analýze případu a jeho významu. Konečně je každá kapitola doplněna fiktivními příklady, jejichž cílem je nácvik aplikace unijního práva na konkrétní právní problémy.


K praktiku jsou připojeny texty zřizovacích smluv, vybrané protokoly a unijní předpisy potřebné k řešení úkolů.


Cílem praktika je přiblížit studentům a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti problematiku práva Evropské unie praktickou formou, zvýšit jejich zájem a především rozšířit jejich znalosti tohoto oboru.

Chcete se na něco zeptat?