Praktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní

Určeno pro: všechny, kteří se zabývají personální a mzdovou problematikou, tj. zejména začínajícím personalistům, manažerům, mzdovým účetním v rámci kumulace funkcí personalista a mzdová účetní

Cíl: seznámení posluchačů se současnou legislativou v oblasti personální a mzdové agendy a to nejen podrobným výkladem, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů

Program semináře:

 • zákoník práce • předsmluvní povinnosti • závislá práce – pojem • vnitřní firemní předpisy – pracovní řád, organizační řád, mzdový řád atd. • minimální zaručená mzda v roce 2020 a způsoby určení její výše
 • ochrana osobních údajů (GDPR) • předávání a zpracování osobních údajů elektronickou formou v souvislosti s COVID-19
 • pracovnělékařské služby • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • mimořádné opatření vlády COVID-19, a vyjádření Společnosti pracovního lékařství • vstupní, periodické a mimořádné lékařské prohlídky
 • uzavírání pracovněprávních vztahů - povinnosti zaměstnavatele • co musí obsahovat pracovní smlouva • zkušební doba • pracovní poměr na dobu neurčitou/určitou • dohody o provedení práce a pracovní činnosti – studenti, důchodci, ženy na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnávání nezletilých osob • souběhy dohod u jednoho zaměstnavatele – dopady na další právní předpisy • odvody pojistného, daně ze závislé činnosti • ukázky vzorů, doporučených postupů a výpočtů
 • ukončení pracovního poměru • doručování písemností podle zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru • vydávání zápočtových listů, pracovní posudky a další povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci při ukončení pracovního poměru • dohody o provedení práce a pracovní činnosti • praktické poznatky postupů zaměstnavatelů v době mimořádných opatření vlády – COVID 19
 • dovolená v roce 2020 a převody zůstatkových dovolených do následujícího roku • výměra dovolené, plány dovolené • nařizování dovolené a celozávodní dovolená v souvislosti s COVID 19, co zaměstnavatel nesmí • čerpání dovolené, mateřská dovolená a dovolená • dovolená u nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby • změna úvazku v průběhu roku názorné ukázky výpočtu dovolené • vnitřní firemní předpisy k čerpání dovolené
 • překážky v práci v souvislosti s mimořádným opatřením vlády – COVID 19 • překážky v práci na straně zaměstnavatele prostoj, nepřidělování práce, částečná nezaměstnanost, řešení těchto překážek v práci a následné příspěvky (refundace) z poskytnutých náhrad z programu ANTIVIRUS – podpora zaměstnanosti. • názorné ukázky, postupy a praktické zkušenosti • překážky v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy. • ostatní překážky v práci podle Zákoníku práce – koronavirus a nemoc zaměstnance, ošetřovné, karanténa – zvláštní postupy v souvislosti s mimořádným opatřením vlády • celá řada názorných příkladů a postupů, praktické zkušenosti • další překážky v práci na straně zaměstnance – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, otcovská dovolená
 • zákon o zaměstnanosti v roce 2020 • agenturní zaměstnávání podle zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce • mimořádná opatření vlády
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. května 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15938
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat