Praktikum v personální a mzdové problematice

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty

Program semináře:

osobní a mzdová agenda • povinnosti zaměstnavatele

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat
 • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád a další vnitřní předpisy
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty (zápočtový list, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím)

zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • povinnosti zaměstnavatele • další důležité informace

zákoník práce pro personalisty a mzdové účetní

 • náležitosti pracovní smlouvy • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • základní vstupní informace • pojistné • odměna z výkonu práce z dohod • pracovní úrazy • průměrný výdělek z dohod • rozsah výkonu práce u „dohodářů“
 • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • Nařízení vlády 590/2006 Sb. • doručování písemností a možné formy • výtka zaměstnavatele zaměstnanci • názorné ukázky vytýkacích dopisů
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti za prvních 14 dnů – změna od 1.7. 2019 • snížení pojistného na sociální zabezpečení • kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – zaměstnavatel, OSSZ
 • výkon práce přesčas, o víkendu, ve státem uznaném svátku, práce v noci • pracovní pohotovost • pojem ztížené pracovní prostředí • plat • zvláštní příplatek a další zákonné příplatky k platu • odměna za pohotovost • celá řada názorných příkladů a doporučených vnitřních předpisů k této problematice • mzdový řád • prémiový řád
 • průměrný výdělek základní důležité informace• srážky ze mzdy • exekuční srážky • výpočet srážek od 1.6.2019 • srážky na základě dohod • výběr nejdůležitějších postupů a povinností zaměstnavatelů

zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců (prohlubování a zvyšování kvalifikace)
 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců • doprava zaměstnanců do zaměstnání • bydlení • prodej výrobků a služeb • věrnostní a stabilizační odměny • dary a sociální výpomoci • ochranné nápoje • vazba na Zákon o dani z příjmu ze závislé činnosti • vnitřní firemní předpis o poskytování benefitů 

další důležité informace s výhledem na rok 2020

 • e-neschopenky od roku 2020
 • dílčí změny v Zákoníku práce
 • další informace podle legislativního vývoje ke dni semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15674
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat