Právě vychází „Zaměstnávání cizinců na území České republiky“!

01. 06. 2018

Kniha komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Text publikace je zaměřen prakticky s cílem poskytnout personalistům manuál, podle kterého budou moci postupovat při přijímání zaměstnanců ze zahraničí s ohledem na legálnost výkonu jejich práce a plnění příslušných daňových povinností. V této souvislosti bude text doplněn i o praktické příklady z praxe a modelové případy.