Právě vyšlo přepracované a aktualizované vydání našeho bestselleru Abeceda personalisty 2019!

13. 03. 2019

Nově přepracované vydání „Abecedy personalisty 2019“ zohledňuje změny, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2018, jakož i ty, ke kterým dochází od roku 2019. V této publikaci naleznete změny v oblasti poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti a karantény, především v souvislosti s novými redukčními hranicemi platnými pro rok 2019. Zařazena je také úplně nová kapitola o ochraně soukromí a osobních údajů zaměstnanců s ohledem na nařízení GDPR. Publikace je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů.