Právní a politický rámec Evropské unie (5. vydání)

Autor: Ivo Šlosarčík

 • Kód produktu: 66299
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 436
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7598-624-5
 • Datum vydání: červen 2020
 • Běžná cena s DPH: 645 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -65 Kč
 • Vaše cena s DPH: 581 Kč
ks
  V prodeji

Kniha Právní a politický rámec Evropské unie mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2020. První část knihy je věnována analýze právního základu EU, jejím institucím, soudnímu systému a europeizaci členských států. Ve druhé části je vysvětlena zejména ekonomická a politicko-sociální dimenze evropské integrace – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, včetně projektu eurozóny a její krize.

Autor v knize reflektuje důsledky brexitu, jenž byl projevem vzrůstající asertivity jednotlivých členských států a sílících tendencí odmítat stále se zvětšující faktický vliv EU na jejich vnitrostátní politiku. Dále se autor zaměřuje na limity právně-technokratického přístupu k evropské integraci a schopnosti EU adaptovat se na vnitřní i vnější „černé labutě“ evropské integrace, jež demonstruje na změnách plynoucích z krize ekonomického vládnutí v EU, migrační krize a krize liberální demokracie v některých členských státech. Díky autorově právní a politologické erudici a dlouholetému bádání o tématu evropské integrace kniha není jen suchým popisem institucí a kompetencí EU, ale zejména pojednáním o střetávání formálních právních pravidel a politické praxe.

Ivo Šlosarčík je profesorem mezinárodních teritoriálních studií a držitelem titulu Jean Monnet Chair pro obor práva EU. Působí na katedře evropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V minulosti publikoval monografii analyzující transformaci kondicionality v Evropské unii, byl editorem knihy o institucionální reformě EU po Lisabonské smlouvě a autorem knihy o unijní dimenzi politického a ekonomického vývoje v Irské republice.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?