Právní etika

Autor: Tomáš Sobek a kolektiv

 • Kód produktu: 66131
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 464
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-333-9
 • Datum vydání: duben 2019
 • Běžná cena s DPH: 620 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -74 Kč
 • Vaše cena s DPH: 546 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je kolektivní monografií zabývající se právní etikou.

První část knihy se věnuje významným etickým teoriím a pojmům, které jsou relevantní pro právní myšlení. Čtenář zde najde základní informace o etice ctnosti, utilitarismu a kantovské etice. Pojednává také o teorii přirozeného práva, lidských právech, autonomii jednotlivce a lidské důstojnosti.

Druhá část knihy se týká aplikované etiky, zaměřuje se na etiku právnických profesí. Komplexně je tu zpracovaná etika soudců, advokátů, notářů, státních zástupců a také soudních exekutorů. Dále se zde probírá profesní etika ve vztahu k médiím, profesní etika jako předmět právnického vzdělávání a etika vědecké práce.

Poslední kapitoly se zabývají praktickým významem etických kodexů právnických profesí.

Monografie tak shrnuje pestrou paletu aktuálních témat s ambicí oslovit nejen právní teoretiky, ale i praktikující právníky. Je přáním autorského kolektivu, aby přispěla k prohloubení výzkumného zájmu o celou oblast, jakož i poskytla mnoho podnětů k reflexi etických problémů, kterým musí příslušníci právnických profesí čelit ve své každodenní praxi.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?