Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva (2. vydání)

Autor: Martin Kopecký

 • Kód produktu: 65851
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 364
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7552-719-6
 • Datum vydání: červen 2017
 • Běžná cena s DPH: 597 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -60 Kč
 • Vaše cena s DPH: 537 Kč
ks
  Na dotaz

<p>Základem knihy je rozbor jednotlivých institutů Ústavy, obecního zřízení, krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze a dalších zákonů týkajících se činnosti územní samosprávy, včetně odkazu na historický vývoj těchto institutů a zahraniční srovnání.</p>
<p>Cílem knihy je především ukázat rozsah předmětu komunálního práva a vytyčit základní problémy právního postavení obcí a vyšších územně samosprávných celků, rozebrat jejich základní znaky, podstatu územní samosprávy v&nbsp;právním státě, ukázat na rozdíly mezi samosprávou a státní správou, mezi postavením obcí a krajů na úseku veřejné správy a při výkonu soukromoprávních činností, zkoumat vztahy mezi státem a samosprávnými jednotkami. Autor odkazuje též na dřívější úpravu, popřípadě na úpravy zahraniční.</p>
<p>Druhé vydání reaguje na legislativní změny, k nimž došlo v minulých letech v českém právním prostředí a v zahraničních systémech. Autor zapracoval především novelizace zákonů upravujících činnost územních samosprávných celků provedené v&nbsp;souvislosti s&nbsp;novou úpravou soukromého práva a rovněž novou úpravu přestupkového práva. Zohledněna je také nová judikatura a zkušenosti z&nbsp;komunální praxe.</p>

Chcete se na něco zeptat?