Powered by Smartsupp

Právní regulace kybernetické bezpečnosti a její meze (EPI167)

Autor: Kristina Ramešová

  • Kód produktu: 11496
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 268
  • Vazba: brož,. 14 x 22,4 cm
  • ISBN: 978-80-7400-931-0
  • Datum vydání: srpen 2023
  • Vaše cena s DPH: 550 Kč
ks
    V prodeji

Publikace přináší analýzu právní regulace kyberprostoru, bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti v širších teoretických a praktických souvislostech ve snaze objasnit úlohu státu a limity veřejné moci při zajištění kybernetické bezpečnosti jak z pohledu občanů České republiky, tak z hlediska mezinárodního společenství suverénních států. Přináší unikátní vhled do problematiky představením klíčových společenských proměn souvisejících s digitální revolucí a globalizací, hodnot informační společnosti i principů právní úpravy kybernetické bezpečnosti. Přibližuje základní pojmy i problematické působení práva v kyberprostoru. Nevyhýbá se tématům přičitatelnosti kybernetických útoků, použití tzv. zpětného hackingu, okolností vylučujících protiprávnost kybernetických operací nebo vlivu evropské sekundární normotvorby (předně směrnic NIS a NIS2). Kniha se zabývá i českou právní úpravou, zejména zákonem o kybernetické bezpečnosti. Věnuje se především systému zajištění kybernetické bezpečnosti prostřednictvím bezpečnostních opatření, varování, reaktivních a ochranných opatření vydávaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Čtenáře také upozorňuje na některé jejich problematické aspekty včetně možné obrany proti nim.

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku právní regulace kyberprostoru, ať již z řad právníků či jiných profesních oblastí.

Chcete se na něco zeptat?