Právní spory ve stavebnictví, 2. vydání

Autor: Josef Černohlávek, Petr Doubrava

 • Kód produktu: 60836
 • Nakladatelství: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 355
 • Vazba: brož., 14,5 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7380-784-9
 • Datum vydání: prosinec 2019
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -45 Kč
 • Vaše cena s DPH: 405 Kč
ks
  V prodeji

Kniha se zabývá právními spory, které ve stavebnictví vnikají většinou v souvislosti s plněním (či neplněním) smlouvy o dílo. Jde tedy o spory mezi objednatelem a zhotovitelem stavebního díla a případně i o spory se subdodavatelem, projektantem či architektem stavby. Obvyklými příčinami těchto sporů jsou vady díla, nároky zhotovitele na zaplacení ceny díla (včetně tzv. pozastávek a ceny víceprací), uplatňování nároku na smluvní pokuty nebo spory vznikající při předání díla objednateli – těmto oblastem se také věnuje podstatná část knihy. Značná část publikace je věnována dvěma oblastem, které jsou podle názoru autora nejčastější příčinou právních sporů ve stavebnictví, a to vadám díla a tzv. vícepracím. Druhé vydání této knihy je rozšířeno mimo jiné o kapitoly Stavebnictví a ochrana spotřebitele, Stavebnictví a insolvence a Smlouva o společnosti ve stavebnictví. Podrobněji jsme se také zabývali odpovědností projektanta za vady stavby a škody způsobené vadami projektové dokumentace, zároveň reagujeme na některé legislativní změny a přinášíme odkazy na celou řadu nových judikátů.

Chcete se na něco zeptat?