Powered by Smartsupp

Právní subjektivita

Autor: Robert Pelikán

  • Kód produktu: 65160
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 188
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-745-2
  • Datum vydání: září 2012
  • Vaše cena s DPH: 221 Kč
ks
    V prodeji
Pojem právní subjektivity – jeden z centrálních pojmů právní teorie – dodnes nemá jasný a jednoznačný obsah. Autor ve svém pohledu na právní subjektivitu spojuje velmi dobrou znalost teorie s rozsáhlými praktickými zkušenostmi a ukazuje, že „debata o pojmu právní subjektivity je všechno, jen ne uzavřená“.

První část knihy je věnována teoretickým východiskům přemýšlení o právní subjektivitě a jejich kritice. Autor od rozboru jednotlivých teorií právnických osob přechází k deduktivnímu vymezení právní subjektivity a pracuje s pojmem nedokonalé subjektivity.

Druhá část monografie je věnována praktickým otázkám, zejména z oblasti obchodního práva. Autor aplikuje deduktivní teorii subjektivity na fenomén skupin společností a shrnuje jejich význam pro ekonomickou a právní realitu druhé poloviny 20. století. Vedle nesporných přínosů seskupení podnikatelských subjektů upozorňuje i na některé negativní jevy, které přinášejí do obchodního práva, a navrhuje možné způsoby jejich eliminace.

V závěru knihy autor rozebírá úpravu jednotlivých institutů souvisejících s právní subjektivitou v platném právu a v zákoně o obchodních korporacích, např. péči řádného hospodáře, povinnosti společníků, smluvní koncerny a další otázky podnikatelských seskupení. Ani tady nechybí kritický rozbor právní úpravy a náměty na její zlepšení.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Pravni_subjektivita_OBSAH.pdf

Chcete se na něco zeptat?