Powered by Smartsupp

Právní zákoutí odměňování mzdou a odměnou z DPP/DPČ • Novela zákoníku práce týkající se odměňování s plánovanou účinností od 1.7.2024 • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a mzdové účetní

Cíl semináře: Zaměstnavatelé nastavují systém odměňování za práci především tak, aby motivoval uchazeče o zaměstnání k přijetí pracovní nabídky, zaměstnance ke kvalitnímu pracovnímu výkonu a současně byl udržitelný z pohledu finančních možností zaměstnavatele. Bez znalosti právních předpisů se však při jeho tvorbě a užívání neobejdete. Abyste si s těmito otázkami nemuseli lámat hlavu, experimentovat a opravovat nedostatky, při školení prozkoumáme svět paragrafů, odhalíme časté chyby, omyly a mýty.

Dále se zaměříme na návrh novely zákoníku práce týkající se odměňování zaměstnanců, která má plánovanou účinnost již od 1.7.2024.

Školení bude vedeno prakticky nejen poskytnutím srozumitelných a přehledných informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Program semináře:

Právní zákoutí odměňování mzdou a odměnou z DPP/DPČ

stručný úvod do odměňování mzdou

 • význam mzdy pro zaměstnavatele a zaměstnance
 • podstata mzdy a její výše
 • minimální a zaručené mzdy
 • transparentní podmínky odměňování

pevná a pohyblivá složka mzdy

 • složení mzdy
 • nárokové a nenárokové bonusy
 • druhy rozhodnutí zaměstnavatele o bonusu
 • zákonné příplatky nebo náhradní volno
 • kompenzace práce přesčas
 • dodatečná autorská odměna
 • otázka finančních postihů zaměstnance

finanční nároky zaměstnavatele vůči mzdě zaměstnance

 • srážky z příjmu zaměstnance
 • finanční nároky vůči mzdě
 • bezdůvodné obohacení zaměstnance

soulad odměňování s právními předpisy (compliance)

 • rovné zacházení
 • splatnost a výplata mzdy
 • rizika při nesprávném postupu zaměstnavatele
 • kontroly a sankce inspekce práce

Novela zákoníku práce od 1.7.2024

 • valorizační mechanismus minimální výše mzdy
 • zrušení dalších minimálních úrovní tzv. zaručené mzdy
 • změny příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • zrušení povinnosti zaměstnavatele vytvářet písemný rozvrh (plán) čerpání dovolených
 • usnadnění kolektivního vyjednání při pluralitě odborových organizací působících u zaměstnavatele
 • plánovaná účinnost 1.7.2024

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21148
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat