Právnické osoby v novém občanském zákoníku - Komentář § 118-418

Autor: Svejkovský, Deverová a kolektiv

 • Kód produktu: 11044
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 544
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7400-445-2
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 890 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 890 Kč
ks
  V prodeji
Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku. Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

Chcete se na něco zeptat?