Powered by Smartsupp

Právo obchodních korporací (2., aktualizované a doplněné vydání)

Autor: Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, a kol.

 • Kód produktu: 66387
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 656
 • Vazba: brož., 15 x 21 cm
 • ISBN: 978-80-7598-991-8
 • Datum vydání: únor 2021
 • Běžná cena s DPH: 1 195 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -120 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 076 Kč
ks
  V prodeji

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. Změnu do úpravy družstev dále přinesla i novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností k 1. 7. 2020.

Kniha je přehledně a systematicky rozdělena na kapitoly, kdy se v obecných částech věnuje povaze obchodní korporace, podává výklad jednotlivých institutů práva obchodních korporací a společných rysů jejich právní úpravy. Výklad je rozšířen o kapitolu týkající se financování obchodních korporací. Na obecnější část navazují pojednání o jednotlivých formách obchodních korporací, včetně unijních. Zařazena jsou i témata věnovaná právnímu režimu kapitálového trhu a kolektivního investování.

Snahou autorů je podat systematický a srozumitelný výklad práva obchodních korporací reflektující hlavní změny, které přinesl dosavadní legislativní, doktrinální a judikatorní vývoj. Knihu tak jistě ocení nejen posluchači právnických fakult a jiných oborů, v rámci nichž se právo obchodních korporací vyučuje, ale může jako potřebná pomůcka posloužit všem, kdo se o právo obchodních korporací zajímají.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?