Právo pro ředitele škol v kostce

Autor: Monika Puškinová

 • Kód produktu: 65361
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 324
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-397-5
 • Datum vydání: duben 2014
 • Běžná cena s DPH: 585 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -70 Kč
 • Vaše cena s DPH: 515 Kč
ks
  V prodeji

Cílem publikace Právo pro ředitele škol v kostce je poskytnout ředitelům veřejných škol a školských zařízení informace, které jsou podstatné pro základní oblasti jejich činnosti, a to ve stručné a jasné formě.


Oblasti činností ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou rozděleny tematicky a seřazeny od témat obecných k tématům konkrétním. Klíčovým momentem každé oblasti je praktický úhel pohledu ředitele veřejné školy nebo školského zařízení, který je možné vyjádřit dvěma otázkami: Co musím nebo můžu udělat v této oblasti ve vztahu k žákům, rodičům, zaměstnancům, zřizovateli, dodavatelům atd.? Kdy, v jakých lhůtách nebo dobách to musím nebo můžu udělat?


Práva a povinnosti ředitele veřejné školy nebo školského zařízení jsou nejčastěji uvedeny v podobě přehledných výčtů nebo tabulek. V rámci každého tématu jsou jednotlivé činnosti řazeny chronologicky s uvedením předepsaných lhůt nebo dob. Popis činností, které nejčastěji vyvolávají při práci ředitelů obtíže, je doplněn příklady nebo vzory či výpočty. Každá kapitola je uzavřena shrnujícím výčtem práv a povinností, dob a lhůt s nimi spojených, interních předpisů školy nebo školského zařízení a zdrojů informací.


Text publikace je souladu s novým občanským zákoníkem.

Chcete se na něco zeptat?