Powered by Smartsupp

Právověda a státověda - Úvod do právního a státovědního myšlení

Autor: Vladimír Zoubek

 • Kód produktu: 45264
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 704
 • Vazba: váz. B5
 • ISBN: 978-80-7380-239-4
 • Datum vydání: duben 2010
 • Běžná cena s DPH: 715 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -86 Kč
 • Vaše cena s DPH: 629 Kč
ks
  V prodeji
Tato publikace je monografickým vstupem nejen do vybraných okruhů právní vědy (právního či neprávního normativního myšlení), ale též do oblastí všeobecné státovědy, konstitucionalismu a právní (a státoprávní) geografie. I když je dominantní přístup ke zpracování učebnice teoreticko-právní (neboť obecná teorie státu a práva, resp. pravověda a státověda, má především propedeutickou funkci pro studium pozitivněprávní předmětů na právnických fakultách), je též respektován požadavek, aby učebnice vyhovovala potřebám výuky na vysokých školách bezpečnostního, policejního či krizového managementu.

Chcete se na něco zeptat?