Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Autor: Eva Hubálková

  • Kód produktu: 52365
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 158
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 80-7357-124-2
  • Datum vydání: září 2006
  • Vaše cena s DPH: 270 Kč
ks
    Na dotaz
Publikace zahajuje sedmidílnou řadu svazků věnovanou problematice lidských práv. Tématicky je publikace členěna podle jednotlivých procesních práv, které Úmluva ve svých ustanoveních zaručuje, a to v článcích 6 a 7, jakož i v článcích 3 a 4 Dodatkového Protokolu č. 7. Teoretická část každého tématu je vždy doplněna rozsáhlými citacemi z nejvýznamnějších rozhodnutí Soudu a někdy i bývalé Evropské komise pro lidská práva. Pod čarou jsou pak uváděny odkazy na rozsudky a rozhodnutí, které nejsou v knize podrobně rozebrány. Součástí publikace je příloha č. 1 obsahující přehled zásadní judikatury Soudu z této oblasti, doplněný právními větami, představujícími výklad jednotlivých procesních práv v konkrétních případech. V dalších přílohách čtenář najde seznam všech judikátů vydaných senáty Soudu ve stížnostech podaných proti České republice, které se týkaly problematiky spravedlivého řízení a dalších práv procesní povahy, dále oficiální český překlad Úmluvy a formulář pro podání stížnosti k Soudu.

Chcete se na něco zeptat?