Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů

Autor: Jan Dědič, Jan Lasák

  • Kód produktu: 65179
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 192
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-963-0
  • Datum vydání: říjen 2012
  • Vaše cena s DPH: 275 Kč
ks
    V prodeji

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.


Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž první charakterizuje akcii jako cenný papír, druhá část se zabývá smlouvami o převodu akcií, třetí pak představuje jiné způsoby nabytí akcií.


Jednotlivé části jsou dále členěny a zabývají se podobou, vydáváním a uplatněním práv z akcií. Problematika smlouvy o převodu akcií zahrnuje rovněž rubopisy, odstoupení od smlouvy, omezení převodů (včetně korporátních omezení) a další, tak aby byly zahrnuty všechny podstatné oblasti.


Každé rozhodnutí je zpracováno do podoby standardního judikátu, případně je doplněno poznámkou komentující závěry příslušného rozhodnutí.


Publikace obsahuje věcný rejstřík a rejstřík ustanovení.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/PJ_akcie_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?