Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení (2. akt. a rozš. vyd.)

Autor: Petr Lavický

 • Kód produktu: 52980
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 812
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7357-857-2
 • Datum vydání: květen 2012
 • Běžná cena s DPH: 1 065 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -107 Kč
 • Vaše cena s DPH: 959 Kč
ks
  V prodeji

Čtenáři se do rukou dostává vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení. Je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu.


Přehled je tématicky rozdělen podle úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoníku práce, věnuje se plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině a bezdůvodnému obohacení vzniklému v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie ČR; obsahuje dále judikaturu týkající se otázek promlčení a procesních aspektům bezdůvodného obohacení.


Promyšlené členění publikace umožňuje čtenáři snadné nalezení potřebné judikatury; k tomuto účelu slouží i věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů.


Lze předpokládat, že řada právních názorů vyslovených v judikátech zařazených v tomto přehledu bude přiměřeně použitelná i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Bezduvodne_pbohaceni_2_obsah.pdf


Chcete se na něco zeptat?