Powered by Smartsupp

Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky

Autor: Michal Spáčil

 • Kód produktu: 65565
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-877-2
 • Datum vydání: říjen 2015
 • Běžná cena s DPH: 300 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 264 Kč
ks
  V prodeji

Postavení státu jako vlastníka při hospodaření s majetkem České republiky se od postavení ostatních vlastníků výrazně liší. Toto specifické postavení sebou nese několik zvláštních rysů.


 Hospodaření státu se děje ve veřejném zájmu, což ve svém důsledku přináší mnohá omezení, která jsou v případě státu s výkonem vlastnického práva spojena. Specifická povaha státu jako právnické osoby a vlastníka sebou přináší otázky i v procesněprávní rovině, které jsou spojené s procesní způsobilostí, věcnou a procesní legitimací a dalšími instituty práva.


V praxi pak často vyvstávají otázky ohledně správného určení a označení příslušné organizační složky státu, vydání bezdůvodného obohacení nebo například otázky týkající se užívání pozemních komunikací a s nimi souvisejících pozemků.


Publikace přináší přehled nejzásadnějších soudních rozhodnutí, která byla v oblasti hospodaření s majetkem České republiky učiněna a to pokud jde o například postavení státu v občanskoprávním řízení, užívání majetku státu jinými subjekty, vztah obcí a majetku státu, ale i odpovědnost státu za škodu v soukromoprávních vztazích a další. Publikace přináší i vybraná rozhodnutí soudů týkajících se otázek státního vlastnictví před rokem 1989.


Předkládaná publikace tak může být pomůckou pro ty, kteří jsou povoláni veřejný majetek hájit, hospodařit a nakládat s ním, ale i pro širší právnickou veřejnost.


Sám autor po určitou dobu působil na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Chcete se na něco zeptat?