Powered by Smartsupp

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (2. akt. a rozš. vyd.)

Autor: Eva Barešová, Petr Baudyš

  • Kód produktu: 52901
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 524
  • Vazba: brož., 23 x 15,5 cm
  • ISBN: 978-80-7357-672-1
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 735 Kč
ks
    V prodeji

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.


V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata řada novel obou stěžejních zákonů upravujících oblast katastru nemovitostí - zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, i zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrálního zákona); rovněž došlo k nahrazení prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb. katastrální vyhláškou č. 26/2007 Sb. Druhé vydání Přehledu tyto změny právních předpisů reflektuje, a čtenáři tak nabízí možnost užití relevatní judikatury v komfortní a aktuální podobě.


Předkládaná publikace je užitečnou a praktickou pomůckou těm, kteří se s oblastí katastru nemovitostí pracovně setkávají, jakož i všem, kteří jsou účastníky vlastnických a z nich odvozených právních vztahů.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/PJ_katastr_nemovitosti_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?