Přehled judikatury ve věcech majetkových vztahů mezi manžely (2. akt. vyd.)

Autor: Jan Šarman, Hana Šupáková

  • Kód produktu: 52765
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 608
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-592-2
  • Datum vydání: listopad 2010
  • Vaše cena s DPH: 660 Kč
ks
    V prodeji

Předkládaný Přehled judikatury je druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním souboru judikatury z oblasti společného jmění manželů, který navazuje na úspěšné první vydání z roku 2006.  


V minulých letech došlo ke značnému rozšíření judikatury v oblasti společného jmění manželů a vzhledem k tomu byl i obsah této publikace rozšířen o nová rozhodnutí, převážně Nejvyššího soudu. Čtenář zde nalezne také relevantní judikaturu, která odráží rozhodování soudů ve vztahu k institutu bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Tento institut byl upraven v občanském zákoníku v době před účinností novely č. 91/1998 Sb.. Pro dlouhý časový úsek, který je zapotřebí k tomu, aby nový institut uchopila rozhodovací praxe vyšších soudů, ovšem většina materiálu odráží rozhodování soudů ve vztahu k institutu bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Oba instituty na sebe v mnohém navazují a judikaturu bezpodílovému spoluvlastnictví manželů lze s určitou licencí (a za použití komparace obou právních úprav obsažených v závěrečné části souboru) použít i při práci se stávající úpravou společného jmění manželů.


Jednotlivé části jsou věnovány rozsahu společného jmění manželů a změnám rozsahu, domněnce společného jmění manželů; užívání, správě a závazkům souvisejícím s majetkem ve společném jmění manželů; případům, kdy je společné jmění manželů zúženo soudem; souhlasu k podnikání a vypořádání společného jmění manželů aj.


Chcete se na něco zeptat?