Přehled judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení (2 vyd.)

Autor: Robert Waltr

 • Kód produktu: 66017
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 276
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7598-041-0
 • Datum vydání: květen 2018
 • Běžná cena s DPH: 435 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -44 Kč
 • Vaše cena s DPH: 392 Kč
ks
  V prodeji

Přehled je výběrem významné judikatury ve věcech mimořádných opravných prostředků z oblasti občanskoprávního řízení vycházející především z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu. Většina této judikatury byla již v různých zdrojích uveřejněna, ale rozsáhlý výběr rozsudků sestavený především s přihlédnutím k potřebám praxe může být užitečnou pomůckou zejména pro soudce, advokáty i širší právnickou veřejnost. Jednotlivé judikáty se neomezují na právní věty, nýbrž obsahují i klíčové partie odůvodnění; naproti tomu ty části odůvodnění, které se nevztahují k problematice řešené v právních větách, jsou v zájmu přehlednosti vypuštěny. Odkazy na ustanovení právních předpisů jsou aktualizovány formou poznámek pod čarou.

Tematicky je přehled rozdělen do tří částí. První část je věnována žalobě na obnovu řízení, druhá žalobě pro zmatečnost a třetí, nejrozsáhlejší část, judikatuře ve věcech dovolání. Každá část je dále vnitřně členěna, uspořádána podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu a jednotlivé judikáty jsou opatřeny stručnými nadpisy, aby uživatel mohl rychle najít odpověď na otázky, po nichž pátrá. K tomuto účelu slouží i rejstříky umístěné na konci publikace.

JUDr. Robert Waltr (1960)je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 (od r. 1986), Městského soudu v Praze (od r. 1990) a Nejvyššího soudu (od r. 2004). V současné době je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, členem evidenčního senátu Nejvyššího soudu, lektorem Justiční akademie, členem zkušební komise pro odborné justiční a závěrečné zkoušky a autorem (spoluautorem) odborných publikací a článků, převážně zaměřených na problematiku občanského práva procesního.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?