Powered by Smartsupp

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení

Autor: Petra Polišenská

  • Kód produktu: 52831
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 256
  • Vazba: brož., 15,6x23 cm
  • ISBN: 978-80-7357-653-0
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 304 Kč
ks
    V prodeji
Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se

k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem.

Do Přehledu jsou zařazeny jak judikáty vytvořené z rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak i judikáty vytvořené z rozhodnutí ostatních soudů, které byly publikovány v právních periodikách a dalších právních pramenech. V Přehledu není opomenuto i několik starších judikátů, např. z Vážného sbírky, aby byl skutečně komplexní a oblast nákladů řízení v občanském procesu zmapoval opravdu celou.

Navíc jsou v Přehledu zařazeny i judikáty, které jsou běžně začleněny do tzv. Centrální judikatury, a přestože nebyly publikovány v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, tak jsou součástí centrální evidence soudních rozhodnutí, která je vedena na Nejvyšším soudu a je využívána v rozhodovací praxi soudů.

Tímto širokým záběrem do judikatury soudů je vytvořen celistvý souhrn judikatury z oblasti nákladů řízení, který se jistě stane pomocníkem pro rozhodovací činnost na všech stupních civilního řízení.

Chcete se na něco zeptat?