Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům

Autor: Jiří Spáčil, Michal Spáčil

  • Kód produktu: 52896
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 764
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-7357-688-2
  • Datum vydání: říjen 2011
  • Běžná cena s DPH: 880 Kč
  • Zvýhodnění on-line: 10%
  • Ušetříte: -88 Kč
  • Vaše cena s DPH: 792 Kč
ks
    V prodeji

Pozemkové právo představuje jednu z nejvýznamnějších a v praxi nejfrekventovanějších oblastí právního řádu. Proto se naše nakladatelství rozhodlo předložit právnické veřejnosti tento výběr z judikatury vztahující se k pozemkům. Přehled obsahuje zejména judikaturu k právním úkonům týkajícím se pozemků, k bližšímu vymezení pojmů „pozemek" a „parcela" a jejich vzájemného vztahu, k žalobám na ochranu práv k pozemkům. Lze tu najít i problematiku sousedských práv a rozhodnutí ohledně držby a vydržení práv k pozemkům. Stranou pozornosti nezůstává ani katastr nemovitostí. Přehled se věnuje i právním vztahům vlastníků pozemků ke stavbám na nich umístěných (včetně pozemních komunikací, rybníků a dalších vodních děl), pozemkovým věcným břemenům a přináší závažnější rozhodnutí ohledně náhrady škody a bezdůvodného obohacení, majících vzat k pozemkům. Přehled neobsahuje problematiku zástavního práva; je tomu tak proto, že touto oblastí se zabývá samostatná publikace (Štenglová, I.: Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků. Praha : ASPI, a. s., 2007). Doufáme, že se tento přehled stane dobrou pomůckou pro soudce, advokáty i další právníky z praxe.Obsah:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/PJ_pozemk_Spacilove_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?