Přehled judikatury ve věcech práva na informace

Autor: František Korbel

 • Kód produktu: 65251
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 424
 • Vazba: brož., 15,5x23 cm
 • ISBN: 978-80-7478-022-6
 • Datum vydání: duben 2013
 • Běžná cena s DPH: 665 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -80 Kč
 • Vaše cena s DPH: 585 Kč
ks
  V prodeji

Jde o komplexní přehled rozhodnutí z oblasti práva na informace, který zahrnuje veškerou relevantní judikaturu z dané oblasti. Čtenář zde nalezne odpovědi na všechny dosud řešené podstatné otázky spojené s poskytováním informací, a to jak ze strany žadatelů, tak i ze strany těch, kteří jsou povinni informace poskytnout.Člení se na šest částí, a to: základy práva na informace (základní pojmy a situace) povinné subjekty (státní orgány, územní samosprávné celky, veřejné instituce, jejich působnost, postavení nadřízených orgánů při poskytování informací) vztah k jiným právním předpisům (např. zák. o obcích, správnímu řádu, zák. o veřejných zakázkách atd.) ochrana informací (utajovaných, soukromí a osobních údajů, obchodního tajemství, majetkových poměrů, o trestním řízení a další) proces poskytování informací (žádost, rozhodnutí, zpoplatnění, opravné prostředky, řízení před soudem, výkon rozhodnutí) další aktuální judikáty (včetně judikatury ESLP). Publikace je určena zejména pro pracovníky státní správy, samosprávy a všech dalších institucí s povinností k poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. Bude též dobře využitelná pro žadatele o informace, advokáty, správní soudy, ale i studenty pro rozšíření podkladů v předmětech správního a ústavního práva.

Chcete se na něco zeptat?