Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu (2. akt. vyd.)

Autor: Karel Svoboda

  • Kód produktu: 65155
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-941-8
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 356 Kč
ks
    V prodeji

Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva (promlčení a prekluze práv upravených občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, restitučními a privatizačními předpisy, atd.), zařazena jsou rovněž rozhodnutí týkající se běhu promlčecích a prekluzivních lhůt a uplatnění námitky promlčení (prekluze) v řízení před státními orgány.


Přehled je doplněn vybranými ustanoveními citovaných právních předpisů a podrobnými rejstříky.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/prehled_jud_promlceni_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?