Přehled judikatury ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

Autor: Viktor Vaške

  • Kód produktu: 52350
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 347
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-7357-186-2
  • Datum vydání: červen 2006
  • Vaše cena s DPH: 441 Kč
ks
    Na dotaz
Publikace je souborem nejvýznamnějších rozhodnutí vyšších soudů ohledně promlčení a prekluze v soukromoprávních vztazích. Přehled zahrnuje judikaturu utříděnou z pohledu jednotlivých oblastí soukromého práva (promlčení a prekluze práv upravených občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, restitučními a privatizačními předpisy, atd.), zařazena jsou rovněž rozhodnutí týkající se běhu promlčecích a prekluzivních lhůt a uplatnění námitky promlčení (prekluze) v řízení před státními orgány.Přehled je doplněn vybranými ustanoveními citovaných právních předpisů a podrobnými rejstříky.

Chcete se na něco zeptat?