Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

Autor: Pavel Horák

 • Kód produktu: 65299
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 492
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-330-2
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 885 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -89 Kč
 • Vaše cena s DPH: 797 Kč
ks
  V prodeji

Publikace čtenáři poskytuje soubor relevantní judikatury zaměřený na smluvní pokutu, jeden z nejrozšířenějších zajišťovacích prostředků. Přehled je koncipován tak, aby smluvním stranám poskytl na základě rozhodovací činnosti soudů praktický návod ke správné aplikaci tohoto zajišťovacího institutu.


Přehled je členěn na kapitoly: • obsah ujednání o smluvní pokutě

 • forma ujednání o smluvní pokutě

 • limity autonomie vůle při vymezení zajišťované povinnosti

 • smluvní pokuta a její výše v rozporu s dobrými mravy

 • moderační právo soudu

 • smluvní pokuta a úrok z prodlení

 • smluvní pokuta a náhrada škody atd.


Každá z kapitol je uvozena autorovým stručným výkladem včetně poznámek k právní úpravě nového občanského zákoníku.


Autorem publikace je JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.


Přehled judikatury je cennou pomůckou určenou zejména advokátům a in-house právníkům, soudcům, bankám, pojišťovnám, mobilním operátorům, developerským, stavebním a dalším společnostem uzavírajícím typové smlouvy s uživateli, jimž pomůže vyvarovat se nejasností a sporů při užívání institutu smluvní pokuty.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/smluvni_pokuta_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?