Přehled judikatury ve věcech zajištění závazků

Autor: Ivana Štenglová

  • Kód produktu: 52424
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 234
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 978-80-7357-245-7
  • Datum vydání: červen 2007
  • Vaše cena s DPH: 356 Kč
ks
    V prodeji
Problematika zajištění závazků patří k nejvýznamnějším a nejfrekventovanějším otázkám v obchodním styku podnikatelů včetně bank a následně i v praxi soudů, které rozhodují v obchodních věcech. Nejrozsáhlejší část publikace je věnována otázkám zástavního práva, jeho vzniku, předmětu zástavy, nakládání se zástavou, žalobě, zda tu zástavní právo je či není, zániku zástavního práva a soudcovskému zástavnímu právu.Další části publikace jsou věnovány zadržovacímu právu, zajištění závazků převodem práva, s mluvní pokutě, ručení, dohodě o srážkách ze mzdy, bankovní záruce a uznání dluhu.Tento soubor judikatury je první praktickou pomůckou uveřejňující nejvýznamnější judikaturu z uvedené oblasti a nabízí cenné informace jak soudcům a advokátům, tak i podnikatelům, kterým může pomoci při formování obchodních závazkových vztahů mezi podnikatelskými subjekty.

Chcete se na něco zeptat?