Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení

Autor: Sylva Žondrová

  • Kód produktu: 52490
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 516
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: ISBN 978-80-7357-315-7
  • Datum vydání: duben 2008
  • Vaše cena s DPH: 620 Kč
ks
    V prodeji
Publikace obsahuje výběr soudních rozhodnutí z oblasti práva sociálního zabezpečení. Výběr je systematicky členěn do osmi dále strukturovaných částí. První část se zabývá obecnými východisky práva sociálního zabezpečení, druhá – nejrozsáhlejší část – obsahuje rozhodnutí vydaná ve věcech důchodového pojištění. Následující části se pak zabývají se pojištěním zdravotním, nemocenským, státní sociální podporou a sociální péčí. Samostatná část této práce byla věnována rovněž rozhodnutím vydaným ve věcech odškodňování jednorázovými peněžními částkami. Poslední část se věnuje procesním aspektům, ať již jde o řízení správní nebo o specifika soudního přezkumu. Kniha obsahuje dva rejstříky – věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů. Právo sociálního zabezpečení je oblastí doznávající hojných legislativních změn; čtenář proto nalezne v poznámkovém aparátu odkazy na současnou právní úpravu.

Chcete se na něco zeptat?