Přehled změn v personální praxi jako důsledek současné judikatury • chyby a omyly zaměstnavatelů • prezenčně v Olomouci i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a další zájemce, kteří chtějí získat přehled o všech změnách v této oblasti • Účastníci obdrží materiály vypracované lektorem, ZDARMA publikaci "Zákoník práce 2022" - sešitové vydání (ANAG, 01/2022)

 • Jak sjednat mzdu s přihlédnutím k případné odvedené práci přesčas
 • Rozdíly v odměňování podle regionů
 • Odstoupení od konkurenční doložky
 • Přestávka na jídlo a oddech – kdy je nutné ji „zaplatit“
 • Pozbytí způsobilosti k výkonu sjednané práce – právo na náhradu mzdy při překážce v práci mají jen zdravotně způsobilí zaměstnanci (přelomový rozsudek).
 • Kdo může za zaměstnavatele zrušit pracovní poměr nebo činit jiné kroky směřující k ukončení pracovního poměru; jak je to s externí mzdovou účetní a jak je to u agenturních zaměstnanců
 • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době s těhotnou zaměstnankyní – je nebo není možné a nač si dát pozor • Související téma ochranné doby a zaměstnankyně, která během ochranné doby otěhotní a následně jde na mateřskou a rodičovskou dovolenou

Sick days, benefitní volno nebo dovolená navíc

  • možnosti poskytování a podmínky čerpání • čeho se vyvarovat a jaký rozdíl mezi těmito benefity je v přístupu • vliv na dovolenou a jak platit • jak je to u přidělených agenturních zaměstnanců
 • Částečný úvazek neboli kratší pracovní doba ze všech úhlů pohledu • jako řešení u zaměstnanců, kteří mohou pracovat jen na ranní směně a my máme vícesměnný nebo dvousměnný režim • jak sjednávat a s kým – podmínky povinnosti • jak je to s přesčasy a kdy vzniknou a jak je to s prací tzv. nad úvazek • sjednání kratší pracovní doby během pracovního poměru na dobu určitou i neurčitou – možnosti dočasného sjednání
 • Benefity při kratší pracovní době • Dovolená při změně úvazku.
 • Souběžné pracovní poměry s kratší pracovní dobou nebo dva druhy práce v jedné pracovní smlouvě • kdy nelze sjednat další pracovní poměr (pracovněprávní vztah) s jedním zaměstnancem • souběh pracovních poměrů z hlediska pracovní doby, dovolené i překážek v práci • Kratší pracovní doba a organizační změny • Kratší pracovní doba při nerovnoměrném rozvržení a při pružné pracovní době. Souběh pracovněprávních vztahů a nepřetržitý odpočinek (v týdnu i mezi směnami)
 • Následky nesprávného posouzení druhově odlišných prací u souběhu dvou pracovněprávních vztahů
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdžíte v den konání

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. května 2022, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24643
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat