Powered by Smartsupp

Přehled změn ve zdaňování mezd v roce 2024 a Roční zúčtování mezd za rok 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: mzdové účetní a personality

Aktuality ve zdaňování mezd posledních období

 • Vývoj inkasa státních příjmů, legislativa, návrhy a doporučení.
 • Příjmy ze závislé činnosti – vývoj a dopady vstupních parametrů mzdových programů
 • Principy zdanění mezd zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
 • Přehled daňových úlev a návaznost na daňovou rezidenturu zaměstnanců
 • Daňové zvýhodnění na dítě v podrobnostech • daňově uznatelné studium • zahraniční studium
 • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd • přístupy • komunikace s finanční správou
 • Nejčastěji zjišťované nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy

Změny ve zdaňování mezd pro zdaňovací období 2024 (podle vývoje aktuální legislativy)

 • Schválené, neschválené a připravované změny ve zdaňování mezd
 • Fiskální dopad změn na čistou mzdu zaměstnanců
 • Změny ve zdanění bezplatně poskytnutých motorových vozidel
 • Úpravy u příspěvku na stravování zaměstnancům
 • Redukce odpočtů ze základu daně a slev na dani, úprava slevy na manžela s nízkým příjmem za rok 2024
 • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům
 • Příprava zásadních změn režimu dohod o pracích mimo pracovní poměr

Roční zúčtování mezd za rok 2023 po jednotlivých krocích včetně názorného souvislého příkladu

 • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2023
 • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné termíny
 • Změněné hranice příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanců
 • Uplatnění srážkové daně v ročním základu daně prostřednictvím daňového přiznání, jeho fiskální účinnost a neúčinnost
 • Uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, sleva na zastavenou exekuci, sleva na studium
 • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování v praxi – dary • úroky z úvěrů na bytové potřeby • příspěvky zaměstnance na penzijní a životní pojištění • členské příspěvky odborové organizaci
 • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi
 • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí do výkazů pro správce daně
 • diskuze • odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. ledna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26111
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat