Powered by Smartsupp

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele v soukromé sféře – komplexně a prakticky • prezenčně i on-line

Určeno pro: personalisty, vedoucí pracovníky, statutární orgány, podnikové právníky

Cíl: seminář se praktickou formou zaměří na výklad právní regulace překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele v soukromé sféře, a to tak u zaměstnanců v pracovním poměru, tak těch zaměstnaných na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výklad bude v praktických souvislostech včetně návaznosti na související problematiku pracovní doby, její evidence, odměňování, výpočtu průměrného a pravděpodobného výdělku i dopadům překážek do výpočtu nároku na dovolenou. Seminář účastníkům přinese orientaci v nejčastějších situacích, ve kterých má zaměstnanec právo být omluven v práci a kdy a za jakých podmínek mu náleží náhrada mzdy a v jaké výši. Upozorněno bude na časté chyby a omyly v praxi. Specificky se budeme zabývat např. problematikou vyšetření u lékaře, rehabilitace, darování krve a plazmy, nezpůsobilosti zaměstnance vykonávat práci v důsledku opilosti či zdravotní indispozice, opoždění hromadné dopravy, návratu z mateřské a rodičovské dovolené, ale též jednotlivým situacím překážek na straně zaměstnavatele (částečná nezaměstnanost, prostoj a další) a jak v případě jejich vzniku postupovat. Velký prostor bude věnován dotazům a diskuzi s účastníky. Právní úprava překážek v práci se nově (s drobnými změnami) aplikuje i na zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Pojďme si tedy společně připomenout všechna pravidla fungování překážek v práci.

Program semináře:

 • překážky v práci – vysvětlení pojmu, základní principy a rozdělení překážek v práci, obecný přehled
 • překážky v práci na straně zaměstnance – jednotlivé typy překážek, omluvitelné a neomluvitelné překážky, nejčastější situace a omyly (specifická témata – viz výše), návrat zaměstnance do práce po skončení překážky (např. z rodičovské dovolené) a jeho práva včetně posouzení otázky případné nadbytečnosti, prokazování překážek
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele – jednotlivé typy překážek, postup zaměstnavatele při oznamování překážek i určení výše náhrady mzdy
 • náhrada mzdy při překážkách v práci; zjištění průměrného a pravděpodobného výdělku
 • vliv překážek v práci na dovolenou
 • překážky v práci při práci na dálku
 • specifika fungování překážek v práci u zaměstnanců zaměstnaných na DPP a DPČ
 • praktické příklady, výkladová stanoviska, judikatura
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. dubna 2024, 9.00 - 12.30
 • Variabilní symbol: 21087
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat