Přeshraniční transakce v 10 nejdůležitějších oblastech • v příkladech včetně řešení s ohleden na významnou novelu ZDPH od 1. 1. 2021

Určeno pro: tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

Cíl semináře: Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 (účinnost od 1. 9. 2020 novelou 343/2020Sb.), která je na přeshraniční obchod poměrně bohatá (prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody). Změny v přeshraničních transakcích s ohledem na významnou novelu ZDPH od roku 2021 s důrazem na prodej zboží na dálku a dovoz zboží na dálku.

Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení.

 • úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
 • dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
 • osvobození s nárokem na odpočet DPH • jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí • judikáty EMAG • Euro tyre atd., • řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020 • přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock • zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
 • služby s přeshraničním prvkem • přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/
 • definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH
 • Dovoz zboží • uplatnění DPH při dovozu • celní problematika • faktury při dovozu • účetní souvztažnosti • rizika při dovozu
 • Vývoz zboží • uplatnění DPH při vývozu • celní problematika • faktury při vývozu • důkazní prostředky
 • kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí • časové souvislosti paragrafu 24,25 ZDPH
 • souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm • souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP
 • neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů • práce na movité věci • propůjčování matric, forem a nástrojů • komisionářské smlouvy a další
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. listopadu 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22851
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat