Powered by Smartsupp

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí (PP 177)

Autor: Jitka Jelínková, Svatava Havelková

  • Kód produktu: 11411
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 264
  • Vazba: brož., 14 x 22,5 cm
  • ISBN: 978-80-7400-839-9
  • Datum vydání: červen 2021
  • Vaše cena s DPH: 590 Kč
ks
    V prodeji

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí - to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání této publikace. Jako praktická příručka srozumitelně vysvětluje obsah přestupkového zákona a jeho novel, a ukazuje, jak se jednotlivé instituty uplatní, případně neuplatní v oblasti práva životního prostředí. Uvádí řadu příkladů vycházejících z praxe orgánů životního prostředí a bohaté judikatury.

Najdete zde odpovědi na základní otázky vážící se k příkazu a příkazu na místě, příkazovému bloku, napomenutí, upuštění od uložení správního trestu, právům poškozeného, odložení věci, ústnímu jednání atd. Rozebírány jsou i složité a přitom poměrně frekventované otázky spojené s určováním pachatele ("zadavatel - zhotovitel", přičitatelnost jednání právnické a podnikající fyzické osobě, spolupachatelství), souběhy přestupků a totožnost skutku, odůvodňování výše pokut včetně námitky likvidačního charakteru pokuty, postupy před zahájením řízení či porovnání "staré" a "nové" právní úpravy z hlediska příznivosti pro pachatele.

Kniha bude užitečnou pomůckou pro všechny správní orgány, které rozhodují o přestupcích na úseku životního prostředí, ale např. i na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a rybářství, či o přestupcích podle zákona o některých přestupcích nebo zákona o obcích. Poslouží i samotným nositelům povinností v ochraně životního prostředí nebo osobám, jimž může být přestupkem způsobena majetková škoda.

Chcete se na něco zeptat?