Prevence a obrana zaměstnavatele při kontrole inspekce práce

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, mzdové účetní, členy statutárních orgánů, ředitele a další vedoucí pracovníky (manažery) i firemní právníky

Cíl: zaměstnavatelé mají pro zaměstnávání lidí právními předpisy uloženu celou řadu povinností, avšak pouze v případě dopuštění se těch pochybení, která jsou označena za přestupky (dříve nazývané správní delikty), hrozí zaměstnavatelům pokuty a další související nepříjemnosti. Tento seminář vám pomůže správně postupovat, abyste pokud možno spáchání přestupku předešli. Zaměříme se na přestupky, které jsou inspekcí práce nejčastěji kontrolovány, a kterých se i poctiví zaměstnavatelé z důvodu nesprávného nebo neúplného pochopení složité právní úpravy nevědomky dopouštějí. Současně získáte přehled, jak správně postupovat při samotné kontrole a jak se správně obhajovat při nesouhlasu s výsledky kontroly nebo uloženou sankcí.

Program semináře:

PREVENCE PŘED PORUŠENÍM PRACOVNĚPRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

 • přehled nejčastěji kontrolovaných povinností zaměstnavatelů
 • praktické příklady jednotlivých pochybení
 • aktuální judikatura
 • prevence před uložením sankcí
 • poznámka ke správnému nastavení spolupráce s OSVČ

POSTUP PŘI KONTROLE A OBRANA VE SPRÁVNÍM (PŘESTUPKOVÉM) ŘÍZENÍ

 • oprávnění inspektorů
 • průběh kontroly a práva zaměstnavatele
 • námitky proti protokolu o výsledku kontroly
 • obrana ve správním řízení

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ

 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 17. října 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19599
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat