Principy a zásady v právu - Teorie a praxe

Autor: Ondrej Hamuľák

  • Kód produktu: 52769
  • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
  • Počet stran: 378
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-87212-59-2
  • Datum vydání: prosinec 2010
  • Vaše cena s DPH: 352 Kč
ks
    Na dotaz

Olomoucké debaty mladých právníků pořádané již od roku 2007 jsou konferencí mladých akademiků i praktiků a studentů doktorského studia v oblasti práva a právní vědy. Představují prostor pro otevřenou diskusi, výměnu názorů a tvořivé hledání odpovědí na nastolené otázky.


Sborník ze 4. ročníku konference, jehož tématem byly principy a zásady v právu, obsahuje více než 50 příspěvků účastníků z České i Slovenské republiky . Je rozdělen do čtyř částí: První část je věnována problematice principů a zásad z obecného teoreticko-právního pohledu a z pohledu ústavního práva, a také problematice uplatňování principů a zásad v mezinárodním a supranacionálním právu.

Ve druhé části autoři rozebírají vybrané principy a zásady soukromého práva a civilního procesu.

Třetí část se věnuje uplatňování principů a zásad v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení.

Čtvrtá část obsahuje příspěvky zaměřené na roli principů v právu trestním, správním a finančním.

Chcete se na něco zeptat?