Powered by Smartsupp

Případové studie pracovněprávní

Autor: Pichrt, Drápal a kolektiv

 • Kód produktu: 11134
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 488
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-582-4
 • Datum vydání: srpen 2015
 • Běžná cena s DPH: 690 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 690 Kč
ks
  V prodeji

Případové studie pracovněprávní jsou zcela výjimečným knižním počinem, jak složením autorů, tak i svým obsahem i stylem. Autorský kolektiv pod vedením renomovaných a zkušených odborníků zahrnuje soudce NS, zkušené advokáty i akademiky.

Řešenými případy a formou otázek a odpovědí i podněty k zamyšlení pak autoři mapují celou pracovněprávní oblast a k ní se vztahující českou i evropskou judikaturu. Publikace tak obohacuje trh české pracovněprávní literatury o publikaci, která není psána perem žádné ze stran potenciálních sporů, pohledem zaměstnavatele nebo naopak zaměstnance či odboráře.Sbírka je koncipována tak, aby přinesla užitek skutečně širokému spektru uživatelů, studenty práv počínaje, pokračujíce přes advokátní koncipienty, justiční čekatele, praktikující advokáty, odboráře, zaměstnavatele a zaměstnance, ale konče třeba i těmi, kdo rádi luští „tajenky“ nebo které dráždí náznaky historek ze soudních síní a předsíní.Z recenzních posudků:Publikace velmi srozumitelně a čtivě zprostředkovává čtenářům odpovědi na praktické pracovněprávní otázky, a to jak z pohledu právní vědy, tak z pohledu právní praxe. Úplnost pohledu přinášejícího nejnovější poznatky české i evropské právní vědy, ve spojení s judikaturou českých i evropských soudů, staví hodnocenou publikaci vysoko nad dosavadní srovnatelnou českou odbornou literaturu.JUDr. Roman Fiala, Nejvyšší soud ČRÚroveň publikace je podle mého názoru rozhodně srovnatelná s nejlepšími publikacemi podobného typu, které byly v minulosti publikovány v zahraničí. … Řešení případů formou otázek a odpovědí je postaveno na vysoce profesním základě, zahrnujícím jak nejnovější vědecké poznatky, tak i judikaturu, a to nejen českých soudů, ale zejména i Evropského soudní dvora. … V publikaci se podařilo zmapovat celou pracovněprávní oblast, kterou v této chvíli pokrývá současná judikatura, jak česká, tak i evropská. Nesporným pozitivem této publikace je, že v ní čtenář nalezne komplexní judikaturu k danému řešenému tématu.

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, Právnická fakulta UK

Chcete se na něco zeptat?