Powered by Smartsupp

Přípravné řízení dnes a zítra

Autor: Gřivna Tomáš, Šimánová Hana

 • Kód produktu: 60837
 • Nakladatelství: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 352
 • Vazba: váz., 15 x 21 cm
 • ISBN: 978-80-7380-787-0
 • Datum vydání: prosinec 2019
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -45 Kč
 • Vaše cena s DPH: 405 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je souborem odborných statí, jež byly svými autory prezentovány na konferenci „Přípravné řízení dnes a zítra“, kterou uspořádala dne 20. června 2019 Unie obhájců ČR ve spolupráci s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. Celkem dvacet příspěvků z pera odborníků z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků i dalších osobností nejen trestního práva představuje záruku velkého množství pozoruhodných úvah i reflexi palčivých otázek, jimž je společná tématika předsoudní fáze trestního řízení. Čtenáři se tak mohou seznámit s kritickým zhodnocením některých nenaplněných zákonodárcových ambic z minulosti, problematickými aspekty současné právní úpravy, aktuálně projednávanými legislativními návrhy i již existujícím návrhem rekodifikované úpravy přípravného řízení. Některé nově navrhované instituty jsou v publikaci podrobněji představeny. Pozornost autorů byla věnována postavení státního zástupce a jeho kompetencím, důležitosti ochrany důvěrného vztahu mezi advokátem a jeho klientem i vývoji v nazírání na poškozeného v trestním řízení. Rozebrány byly některé vhodné institucionální změny směřující ke zvýšení ochrany práv osob zúčastněných na přípravném řízení i mezery v právní úpravě, které jsou naopak průlomem do těchto práv. Autoři se zaobírali také otázkami přípravného řízení vedeného proti právnickým osobám, vztahem přípravného řízení a řízení před soudem, kriminalistickými aspekty či mezinárodní justiční spoluprací v přípravném řízení. Mnohá pozoruhodná témata nabízejí čtenáři ohlédnutí za dosavadní aplikací norem upravujících přípravné řízení, cenné poznatky o slabých místech stávající regulace i zajímavé podněty pro budoucí právní úpravu i aplikační praxi.

Chcete se na něco zeptat?