Powered by Smartsupp

Přísedící a laický prvek v justici (Leges)

Autor: Vladimír Lajsek

 • Kód produktu: 66347
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 182
 • Vazba: brož., 14,9 x 20,9 cm
 • ISBN: 978-80-7502-459-6
 • Datum vydání: říjen 2020
 • Běžná cena s DPH: 250 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 225 Kč
ks
  V prodeji

Monografie se zabývá otázkami, zda je laický prvek v justici stále demokratizujícím elementem, jestli jsou v případě přísedících dostatečně naplněny ústavní předpoklady nezávislého, nestranného a zákonného soudce, jestli má převážit spíše legitimita demokratická či odborná, a konečně, zda má být laický prvek v českém soudnictví zachován.

Historická zkušenost v podobě procesů s K. H. Borovským a Leopoldem Hilsnerem nám v prvním případě ukazuje výhody participace laiků na soudním rozhodování, neboť mohou sloužit jako korekce státní zvůle, v druhém případě ovšem můžeme vidět, jakým způsobem může docházet k chybným rozhodnutím v důsledku snadné ovlivnitelnosti veřejnosti. Během komunistického režimu byla funkce laického prvku v justici jakožto garanta demokratičnosti soudnictví zneužita. Tzv. "soudci z lidu" totiž sloužili spíše jako kontrola rozhodování soudů v zájmu vládnoucích struktur.

V současnosti je třeba řešit především otázku, zda je v ČR dostatečně garantována nezávislost a nestrannost přísedících a jestli vedle práva na zákonného soudce existuje i právo na zákonného přísedícího.

V komparativní část knihy je srovnáván soudní laický prvek v Rakousku a v Německu.

Publikace je určena zejména praktikům z řad justice a advokacie, dále akademikům a studentům právnických fakult a též širší odborné veřejnosti.

Chcete se na něco zeptat?