Powered by Smartsupp

Procesní řízení pro manažery

Autor: Roman Fišek

 • Kód produktu: 89534
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5038-5
 • Datum vydání: leden 2014
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  V prodeji

Kniha je manažerskou příručkou pro všechny, kdo chtějí prostřednictvím procesního řízení co nejrychleji dosahovat konkrétních a udržitelných výsledků. Zkušený autor s vysvětluje, že přechod od funkčního k procesnímu řízení není mechanická záležitost, ale že jeho úspěšnost je determinována třemi klíčovými proměnnými – způsobem organizování (Struktura), způsobem řízení (Styl) a skutečným zažitým chováním lidí (Kultura). Poznáním a postupným ovlivňováním těchto prvků může management firmy ovlivňovat skutečný potenciál, které procesní řízení do organizace přináší. Návazně na tyto proměnné kniha definuje čtyři základní úrovně zralosti procesního řízení – Konektivitu, Efektivitu, Flexibilitu a Dynamiku – a pro každou úroveň pak odpovídající metody a nástroje procesního řízení. Kniha vychází z patnáctiletých zkušeností autora v oboru a popsaná metoda je přihlášená k registraci ochranné známky PROMO – PRocess Maturity Orchestration.OBSAH:O autorovi 9

Řekli o knize 11

Předmluva 17

Úvod 21

Procesní maturita a teorie vitality 25

1. Lidé a jejich zdroje 27

1.1 Matice MUCH 28

1.2 Trojúhelník lidských zdrojů a zlaté pravidlo motivace 31

1.2.1 Typy lidských zdrojů 31

1.2.2 Změny lidských zdrojů 34

1.3 Zlaté pravidlo motivace 34

2. Procesní maturita 37

2.1 Tři proměnné ovlivňující úspěšnost procesního řízení 38

2.1.1 Organizační struktura 38

2.1.2 Kultura organizace 39

2.1.3 Manažerský styl 42

2.2 Trojúhelník SSK

(struktura - styl - kultura) 44

2.3 Pyramida procesní maturity 47

3. Zavádění procesního řízení 49

3.1 Konektivita (stupeň 1) 50

3.1.1 Referenční model organizace 51

3.1.2 Konektivita z pohledu trojúhelníku SSK 53

3.1.3 Význam konektivity pro budování dalších úrovní zralosti procesu 54

3.2 Efektivita (stupeň 2) 54

3.2.1 Procesy - činnosti - zdroje 55

3.2.2 Krok 1: mapujeme současný stav 57

3.2.3 Krok 2: analyzujeme zdroje neefektivity 61

3.2.4 Krok 3: procesní model budoucího stavu (TO-BE model) 70

3.2.5 Krok 4: implementace procesního modelu budoucího stavu 81

3.2.6 Efektivita z pohledu trojúhelníku SSK 82

3.3 Flexibilita 86

3.3.1 Co jsme získali z efektivity a kde jsou nyní omezení systému 86

3.3.2 Dvě podmínky flexibility 88

3.3.3 Flexibilita z pohledu trojúhelníku SSK 103

3.4 Dynamika 106

3.4.1 Řízení procesu v dynamickém režimu 112

3.4.2 Dynamický proces z pohledu trojúhelníku SSK 116

3.5 Pyramida procesní zralosti - shrnutí 121

4. Řízení podle kompetencí 123

4.1 Definice kompetence 125

4.2 Konstrukce kompetence 125

4.3 Kompetence a výkon v procesech 128

4.4 Kompetence a strategie - strategické kontinuum 129

4.4.1 Tři atributy úspěšné strategie 129

4.4.2 Strategické kontinuum 131

4.5 Strategické kompetence firmy 134

4.5.1 Strategické kompetence a silné stránky firmy 135

4.6 Kompetenční modely 138

4.6.1 Kompetenční model firmy 138

4.6.2 Kompetenční model zaměstnance 141

4.6.3 Hodnocení kompetencí 143

5. Procesní maturita a teorie omezení 153

5.1 Pět kroků trvalého zlepšování podniku 154

5.1.1 Krok 1: identifikace systémového omezení 155

5.1.2 Krok 2: maximální využití zjištěného omezení 155

5.1.3 Krok 3: podřízení všeho v systému tomuto omezení 156

5.1.4 Krok 4: odstranění systémového omezení 157

5.1.5 Krok 5: návrat ke kroku 1 157

5.2 Metoda pěti kroků, procesní maturita a naše vnitřní omezení 158

6. Software pro modelování a řízení procesů 161

6.1 Model procesu a organizační model 163

6.2 Model cílů a ukazatelů 166

6.3 Reporting a hodnocení výkonu 167

6.4 Kompetenční modely 168

6.5 Osobní stránky zaměstnance 170

6.6 Výběr softwaru 171

Závěr 172

Použitá a doporučená literatura, zdroje 173

Chcete se na něco zeptat?