Profesionální asistentka/recepční

Určeno pro: asistentky / recepční obchodních společností či úřadů, které si chtějí zlepšit své znalosti a dovednosti ve vedení kanceláře a komunikaci s kolegy a klienty, mají zájem stát se profesionálem při poskytování podpory kolegům a vytváření stabilního zázemí společnosti.

Kurz je určen pro omezený počet účastníků.

Cíl: • zvýšit profesionalitu pracovníků • posílit povědomí účastníků o významu a postavení asistentky / recepční v rámci společnosti • zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a prezentování standard společnosti • zlepšit komunikační dovednosti v telefonickém i osobním kontaktu s interním i externím klientem s ohledem na charakter práce asistentky/ recepční • získat znalosti a dovednosti pracovníka, který je podporou společnosti • osvojit si základy společenské etikety jako součást profesionálního přístupu ke klientům a prezentace společnosti • naučit se řešit některé nestandardní situace bez emocí a se zachováním profesionálního přístupu

Program semináře:

 • osobnost asistentky / recepční
 • profesionální image
 • telefonování
 • komunikační dovednosti v kontaktu s interním a externím klientem
 • podpora kanceláře
 • úprava korespondence
 • strategie jednání s různými typy lidí
 • prevence konfliktů
 • etiketa • návštěvy • obsluha
 • praktická cvičení

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. září 2022, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 19567
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 190 Kč Objednat