Projektový management - komplexně, prakticky a podle světových standardů

Autor: Jan Doležal a kolektiv

 • Kód produktu: 89912
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 424
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-247-5620-2
 • Datum vydání: leden 2016
 • Běžná cena s DPH: 499 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -75 Kč
 • Vaše cena s DPH: 424 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je ojedinělá tím, že shrnuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince 2), ale také dle praktických zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských i mezinárodních projektech. Jedná se tak o unikátní propojení rozsáhlých teoretických vstupů a dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů nejrůznějších velkostí a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, logistika, energetika, veřejná správa, neziskové projekty atd.). Čtenář může použít tuto knihu jako pomocníka při přípravě a realizaci projektu jakékoliv velikosti, při nastavování či optimalizaci systému řízení projektů v organizaci, při přípravě na certifikační zkoušku IPMA, PMI nebo Prince2 či pro studium projektového řízení na vysoké škole.

Výklad je veden podle životního cyklu projektu a dále se autoři věnují nastavení systému řízení projektů, řízení portfolia a programů i měkkým dovednostem projektového manažera. U každého relevantního tématu jsou přitom vysvětleny rozdíly v pojetí jednotlivých standardů. Ukázány jsou také rozdíly při aplikaci na různé velikosti a typy projetků. Srozumitelný, čtivý a prakticky zaměřený výklad je doplněn mnoha obrázky, příklady a případovými studiemi. Publikace je určena zejména projektovým i liniovým manažerům malých, středních i velkých firem, zájemcům o certifikaci některého ze standardů a studentům VŠ.Obsah knihy:


O autorech 9

Předmluva 12

1. Úvod do projektového managementu 13

1.1 Proč a v jakých případech používat projektové řízení 14

1.2 Co je projektové řízení 16

1.3 Projekt, program, portfolio 17

1.3.1 Co je to projekt 17

1.3.2 Jak poznat projekt 18

1.3.3 Co je to program 20

1.3.4 Hlavní rozdíly mezi programem a projektem 21

1.3.5 Co je to portfolio 23

1.3.6 Vzájemný vztah projektu, programu a portfolia se strategií organizace 24

1.4 Světové standardy a metodiky projektového managementu 27

1.4.1 Project Management Body of Knowledge (PM BoK) 28

1.4.2 PRojects IN Controlled Environments – PRINCE2® 28

1.4.3 IPMA® Competence Baseline – ICB 29

1.4.4 ISO 21 500 30

1.5 Certifikace projektových manažerů a systémů řízení projektů 30

1.5.1 PMI® certifikace 31

1.5.2 IPMA® certifikace 32

1.5.3 PRINCE2® certifikace 33

2. Než s projekty začneme 35

2.1 Projektový přístup jako způsob řízení organizace 36

2.2 Základní role v PPP systému – zainteresované strany 38

2.3 Základní role v projektovém týmu 39

2.3.1 Manažer projektu 39

2.3.2 Garant výstupu 40

2.4 Standardní organizační struktura projektu 41

2.5 Systém řízení projektů v organizaci 42

2.6 Základní organizační modely 46

2.6.1 Útvarové projektové řízení 46

2.6.2 Autonomní projektové řízení 47

2.6.3 Maticové projektové řízení 48

2.6.4 Síťové projektové řízení – projektová organizační struktura 49

2.6.5 Projektová kancelář – rozhraní trvalé a dočasné organizace 50

3. Řízení projektu krok za krokem 53

3.1 Životní cyklus projektu 54

3.1.1 Čas a projekt 54

3.1.2 Fáze řízení projektu 56

3.2 Než je projekt zahájen 64

3.2.1 Zainteresované strany podrobně 65

3.2.2 Řízení zainteresovaných stran 67

3.2.3 Sběr požadavků 72

3.2.4 Strategie projektu 75

3.2.5 SMART cíl 79

3.2.6 Trojimperativ 81

3.2.7 Logický rámec – nástroj pro SMART projekt 83

3.2.8 Předprojektové analýzy a studie 99

3.2.9 Ekonomická analýza projektu 102

3.3 Zahájení projektu 106

3.3.1 Kritéria úspěchu 107

3.3.2 Zakládací (identifikační) listina projektu 109

3.3.3 Proces zpracování zakládací listiny projektu 112

3.4 Plánování (příprava) projektu 112

3.4.1 Řízení projektu – integrace 114

3.4.2 Řízení rozsahu projektu 121

3.4.3 Řízení času v projektu 137

3.4.4 Řízení nákladů v projektu 150

3.4.5 Řízení kvality projektu 154

3.4.6 Řízení lidí a dalších zdrojů v projektu 167

3.4.7 Řízení komunikace projektu 195

3.4.8 Řízení rizik projektu 198

3.4.9 Řízení obstarávání v projektu 237

3.5 Realizace projektu 247

3.5.1 Podávání zpráv o průběhu projektu – reporting 252

3.5.2 Porovnání plánu se skutečností 257

3.5.3 Operativní řízení projektu 281

3.5.4 Krize projektu 293

3.6 Ukončení projektu 297

3.6.1 Ukončení jako proces 299

3.6.2 Ukončení etap a fází 301

3.6.3 Mimořádné ukončení projektu 302

3.6.4 Je ukončení koncem? 304

4. Agilní přístupy 307

4.1 Co znamená řízení projektu „agilně“ 309

4.2 Vztah ke konvenčnímu projektovému řízení 310

4.3 Klíčové agilní principy 311

4.4 Metoda Scrum 314

4.4.1 Základní přehled metodiky Scrum 314

4.4.2 Scrum role 315

4.4.3 Scrum postupy a porady 316

4.4.4 Scrum artefakty (nástroje) 318

4.5 Efekty využití agilního projektového řízení 323

4.6 Agile jako plnohodnotná alternativa 324

5. Když je projektů více 325

5.1 Programový management 326

5.2 Řízení portfolia projektů 330

5.2.1 Role portfolio manažera 332

5.2.2 Přehled procesů pro řízení portfolia projektů 334

5.2.3 Metody a techniky pro řízení portfolia 336

6. Měkké dovednosti projektového manažera 349

6.1 Vůdcovství 350

6.1.1 Základní pojmy 351

6.1.2 Působnost vůdcovství 351

6.1.3 Účel vůdcovství 352

6.1.4 Charakter vůdcovství 352

6.1.5 Hlavní činnosti při vedení 354

6.1.6 Vedení v průběhu projektu 355

6.1.7 Rozvoj vůdčích schopností a charakteru 356

6.1.8 Situační vedení 356

6.1.9 Různé teorie vedení 358

6.2 Zainteresovanost a motivace 359

6.2.1 Základní pojmy 360

6.2.2 Vybrané teorie motivace 362

6.2.3 Motivace týmu 368

6.2.4 Vybrané typologie týmových rolí 370

6.2.5 Shrnutí 375

6.3 Kreativita a kreativní techniky 376

6.3.1 Brainstorming 378

6.3.2 Brainwriting 379

6.3.3 Myšlenkové mapy 379

6.3.4 Crawford slip 379

6.3.5 Strategie Walta Disneye 380

6.3.6 Metoda strukturovaných porad (walkthrough) 381

6.3.7 Metoda přepnutí (swapping) 381

6.3.8 Metoda šesti otázek 382

6.3.9 Náhodný vstup 382

6.3.10 Překážky kreativity 383

6.4 Orientace na výsledky 385

6.4.1 Očekávání a výsledky 385

6.4.2 Matice důležitý–urgentní 388

6.4.3 Doporučení 389

6.5 Konflikty a vyjednávání 390

6.5.1 Definice konfliktu a varianty jeho řešení 390

6.5.2 Klíčové kompetence manažera pro produktivní řešení konfliktů 392

6.5.3 Produktivní řešení konfliktů 393

6.5.4 Vyjednávání 394

6.5.5 Poziční vyjednávání 396

6.5.6 Manipulace a manipulátoři 397

6.6 Sebekontrola, stres a jeho uvolnění 398

6.6.1 Stres 399

6.6.2 Sebekontrola 401

6.6.3 Jak zvládat stres a získávat sebekontrolu 402

6.6.4 Monitorování a nápravná opatření 404

6.7 Prezentační dovednosti 404

Závěr 407

Summary 409

Seznam literatury 410

Rejstřík 413

Chcete se na něco zeptat?